Betingelser og vilkår hos forsikring24.no

Ved bruk av våre tjenester samtykker du følgende vilkår:

1. GENERELT

Nettstedet www.forsikring24.no en av Ceylon Holding AS. Org.nr.: 918 508 708. (heretter omtalt som «Forsikring24») Forsikring24 er en formidlingstjeneste opprettet for at privatpersoner og bedrifter (heretter «Brukeren») skal kunne sende ut en eller flere forespørsler om utførelse av en eller flere tjenester, eller motta tilbud/prisforespørsel på et produkt. (heretter «Anbud») Ved å registrere et Anbud på en eller flere av våre tjenester anses dette som tegn på at Brukeren har akseptert og lest gjeldende vilkår. Hvis Brukeren ikke godkjenner brukervilkårene skal tjenesten ikke benyttes. Forsikring24 er en formidlingstjeneste mellom Brukeren og våre leverandører/samarbeidspartnere (heretter omtalt som «Tilbudsgiveren»

2. PERSONVERN

Forsikring24 er en Anbudstjeneste og tjenesten er derfor avhengig av å innhente personlige opplysninger om deg som Bruker. Ved og benyttelse av vår tjenesten godtar Brukeren at Forsikring24 har mulighet til å ta i bruk de opplysninger som er gitt fra Brukeren, herunder personopplysninger, kontaktinformasjon og all annen relevant informasjon gitt fra brukeren (heretter: «Informasjonen»). Vi gjør deg oppmerksom på at du som Bruker er ansvarlig for alt innhold du laster opp på nettsiden. Informasjonen Brukeren gir Forsikring24 vil automatisk bli videreformidlet til Tilbudsgiverene, dette for å tilby en raskest mulig behandlingstid på forespørselen. Forsikring24 vil videre lagre Brukerens informasjon for å opprettholde riktig dialog med Tilbudsgiverene og for å føre intern statistikk og målinger. Informasjonen blir tilfredsstillende beskyttet og kun brukt til oppgitt formål. Forsikring24 har ikke ansvar eller kontroll over praksis for personvern eller informasjonsbehandling hos Tilbudsgiveren eller tredjeparts nettsteder. Alle våre Tilbudsgivere er underlagt Norsk lov om personvern. Forsikring24 forbeholder seg også retten til å kontakte Brukeren på e-post eller telefon for å formidle relevante tjenester og nyheter. Herunder også Brukerundersøkelser og markedsføring, dersom Brukeren har gitt samtykke om dette. Du kan kreve innsyn i den informasjonen som er registrert om deg. Du kan også kreve informasjonen oppdatert, rettet eller slettet. Henvend deg da til e-postadressen: hei@forsikring24.no Informasjonskapsler (Cookies): Forsikring24 benytter seg av informasjonskapsler som kan bli lagret i din nettleser på din datamaskin. Dette er i tråd med helt normal praksis på internett. Informasjonskapsler bruker vi for å håndtere Brukerens valg på nettsiden, og for å gjøre tjenesten mer brukervennlig. En informasjonskapsel er en liten datafil kan identifisere deg som en unik bruker. Dersom du ikke aksepterer bruk av informasjonskapsler må du selv endre dette på dine innstillinger på nettleseren. Undersøk med din nettleser-leverandør for instruksjoner. Ved blokkering av en viss type informasjonskapsel (såkalt "session cookie") kan det hende at deler av nettsiden ikke vil være funksjonelle for deg som Bruker.

3. ANSVARBEGRENSNING

Forsikring24 er kun en videreformidler av informasjon. Forsikring24 behandler ikke Brukerens forespørsler men videresender disse til en tredjepart / Tilbudsgiver. Forsikring24 har ikke kontroll eller innsyn i de henvendelsene du mottar fra Tilbudsgiverene, dersom du har spørsmål vedrørende noen av tilbudene du har mottatt må du rette disse direkte til Leverandøren av tilbudet. Informasjonen som brukes på Forsikring24 er kun ment for informasjonsformål og for innhenting av Anbud. Informasjonen gitt av Brukeren kontrolleres ikke av Forsikring24 før (eller etter at) den videresendes til Tilbudsgiveren. Det er Brukerens ansvar å dobbeltsjekke at tilbudsgiveren har fått tilstrekkelig og korrekt informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at all informasjon som gis til Forsikring24 er korrekt og at det tilfredsstiller Brukerens og Tilbudsgiverens krav for å beregne et korrekt og riktig tilbud. Forsikring24 har ingen plikt til å betale noen erstatning til Bruker for det eventuelle tap som Bruker skulle kunne lide som følge av produktene kjøpt, flyttet eller benyttet via denne tjenesten. Forsikring24 har ingen plikt til å utbetale erstatning som følge det eventuelle tap som Brukeren skulle kunne lide som følge av at tjenesten eller produktene anskaffet via tjenesten ikke svarer til Brukerens forventninger, Tilbudsgiverens konkurs eller andre forhold knyttet til tjenesten. Forsikring24 erstatter aldri indirekte skader eller tap. Forsikring24 plikter ikke å erstatte eventuelle mangelfulle eller endrede forhold som følge av en avtale etablert ved bruk av tjenesten til Forsikring24 – Brukeren er selv ansvarlig for å sørge for at vilkår, betingelser og avtaler er i samsvar med Brukerens ønske og behov. Brukeren er selv ansvarlig for å etterse at Tilbudsgiverenes avtalevilkår er samsvarende eller bedre enn hva brukeren tidligere har hatt. Dersom det inngås en avtale mellom Brukeren og Tilbudsgiver er Forsikring24 ikke ansvarlig dersom en eller flere av partene ikke overholder sine forpliktelser eller avtaler. Forsikring24 er ikke forpliktet til å involvere seg i konflikter mellom Brukeren og Leverandøren dersom en uenighet eller tvist skulle forekomme. I den utstrekning det tillates av norsk lov frafaller du ethvert krav mot Forsikring24, dets representanter og ansatte som måtte oppstå i forbindelse med bruk av tjenestene til Forsikring24. Forsikring24 er uansett ikke ansvarlig for indirekte tap. Forsikring24 er ikke ansvarlig for eventuelle skrive- og/eller trykkfeil på www.Forsikring24.no og eksterne annonser og reklame og har rett til å gjøre fortløpende endringer i det materielle og den informasjonen som finnes på nettsiden.

4. IMMATRIELLE RETTIGHETER

Forsikring24 har rettigheter til logo, innhold, informasjon, varemerke, bilder, handelsnavn, know-how, domener og tilsvarende immaterielle rettigheter tilknyttet hjemmesiden www.Forsikring24.no. Endringer, reproduksjon, offentliggjøring og/eller utnyttelse av Forsikring24 immaterielle rettigheter skal ikke benyttes uten at det gis skriftlig samtykke fra Forsikring24.

5. ENDRINGER

Forsikring24 står fritt til å endre vilkårene uten forhåndsvarsel og uten erstatningsansvar. Vi oppfordrer deg derfor til jevnlig å lese vilkårene slik at du er underrettet om eventuelle endringer i vilkårene. Dersom du har kommentarer eller spørsmål vedrørende Brukervilkårene må du gjerne sende oss en e-post på: hei@forsikring24.no – merk: Betingelser og vilkår. Betingelsene er sist oppdatert den 10. februar 2019.

Generell informasjon:

E-post: hei@forsikring24.no Org.nr: 918 508 708